برگزار دوری ضمن خدمت استانی

برگزاری دوره ی ضمن خدمت با حضوری مدرسین مطرح استانی توسط موسسه ی علم و ادب دشتستان ( مدرسه علم و زندگی ) همزمان با افتتاح فضای جدید این موسسه برگزار خواهد شد. 

دروس فارسی ، هنر ، ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی با مدرس استاد حسین گرگین پور 

مشکلات ویژ] یادگیری با مدرسی استاد ژاله بحرینی مطلق

معلم و آموزش خانواده با مدرسه استاد نصرالله نوروزی

گزارش تصویری