روابط عمومي سازمان مدارس و مراكز غيردولتي خبر داد؛

 دستورالعمل تعيين شهريه مدارس ، پيش دبستاني ها و مراكز آموزش و پرورشی غیردولتی ابلاغ شد.
دبستان غیر دولتی پسرانه علم و زندگی بهترین دبستان برازجان

با استناد به مصوبه نود و سومين جلسه شوراي سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت مركزي ، دستورالعمل تعيين شهريه مدارس ، پيش دبستاني ها و مراكز آموزش و پرورشي غيردولتي جهت اجرا به استان ها ابلاغ شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مدارس و مراكز غيردولتي ؛ به استناد مصوبه نود و سومين جلسه شوراي سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت مركزي مورخ 15/10/1399 در خصوص الگوي تعيين شهريه و در راستاي اجراي مواد 15 و 16 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي پرورشي غيردولتي ، دستورالعمل تعيين شهريه مدارس ، پيش دبستاني ها و مراكز آموزش و پرورشي غيردولتي طي بخشنامه ي شماره 128/300 مورخ 06/02/1400 جهت اجرا به استان ها ابلاغ شد.