«معلم سیرجانی» منزل مسکونی خود را برای ساخت مدرسه، به آموزش‌وپرورش، اهدا کرد

«معلم سیرجانی» با اهدای منزل مسکونی خود به آموزش‌وپرورش، جهت ساخت مدرسه، نام خود را در ردیف خیران مدرسه‌ساز ماندگار کرد.

«معلم سیرجانی» با اهدای منزل مسکونی خود به آموزش‌وپرورش، جهت ساخت مدرسه، نام خود را در ردیف خیران مدرسه‌ساز ماندگار کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، معلم سیرجانی با حضور در دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت منزل مسکونی خود را جهت ساخت مدرسه به مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان سیرجان انتقال داد.

این معلم نیک‌اندیش سیرجانی، با تأکید بر عدم انتشار نامش، گفت: آموزش‌وپرورش می‌تواند در صورت عدم کاربری منزل برای ساختمان آموزشی، اقدام به فروش منزل و درآمد حاصل از فروش آن را صرف ساخت مدرسه در این شهرستان کند.