دبستان غیر دولتی پسرانه علم و زندگی

دبستان غیر دولتی پسرانه علم و زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبستان غیر دولتی پسرانه علم و زندگی
 سید محمود محمدی مدیر و موسس بزرگترین پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه علم و زندگی با۱۹سال سابقه آموزش و پرورش و مدیریت،۱۰سال سابقه تدریس دانشگاه،پژوهشگرومحقق می باشد.
به حول قوه ی الهی توانستیم پس از سالها تحقیق باهمکاری آقای دکتر وفایی توانستیم اولین مدرسه ی هوشمند با رویکرد کیف در کلاس را در شهرستان دشتستان راه اندازی کنیم.
ما خدمتگزاران،مدیران و کارکنان  در راستای آرمان‌های الهی، انسانی و سازمانی خود را متعهد، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه برای اولیاء و دانش آموزان  دانسته و اجری برای کرامت انسانی آنان قائلیم و ایمان داریم که رضای خلق به رضایت مخلوق است  و جلب رضایت الهی و عمل در چهارچوب مقررات و قوانین را از وظایف شرعی و اصلی خود می داریم و بر باورهای زیر، هم پیمان و هم استوار خواهیم بود ما معتقدیم تربیت انسانی در تمامی ابعاد محور اصلی توسعه و رشد می باشد ما خدمت به مردم و اکرام،احسان و پاسخگویی  به آنان را تکلیف الهی و وظیفه قانونی و انسانی خود می‌دانیم و مصمم هستیم تا آن را همواره محقق کنیم.
خدمت ناهمواره مزین به سرعت دقت، امانت ، نظم ، خوش قلبی ، گشاده رویی، شجاعت و تدبیر آینده نگری خواهد بود.
 ما با الزام به وحدت خرد جمعی و مشارکت همگانی را منشع توفیق و مایع آبرومندی در پیشگاه خداوند و مردم دانسته و برای تحقق آن مجدانه می پوشید.
 ما مصمم هستیم زمینه مساعد برای رشد معنوی و علمی دانش آموزان، آموزگاران مدرسه و توسعه ظرفیت برای آنان را فراهم نموده و نسبت به سلامت اندیشه ، روان و تن همه یاعضای این مجموعه احتمام نمایید .
دبستان غیر دولتی پسرانه علم و زندگی بهترین دبستان برازجان
  صرفه جویی با ارتقاء بهره وری مستمر بر همه ابعاد و احترام به یکدیگر  در محیط کار و خانواده و جامعه هدف همیشگی ماست .
حفظ نظم و آراستگی ظاهری در چهارچوب شئونات اسلامی و اداری رعایت احترام و نزاکت عدل و انصاف و تلاش در جهت برقراری حاکمیت اخلاق اسلامی را سرلوحه خدمت خود قرار خواهیم داد انجام وظایف محوله بر اساس اصل مشارکت حفظ حرمت سازمان و عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری رعایت سلسله مراتب اداری و اجرای صحیح و درست شیوه نامه ها دستورالعمل ها و آیین نامه های اداری سازمان و وزارت را مورد توجه قرار خواهیم داد.
 مدیران ،آموزگاران و سایر پرسنل دبستان علم و زندگی هر گونه انتقاد نظر یا پیشنهاد از سوی اولیا و دانش آموزان و ارباب رجوع را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقا استقبال می نماید 
حفظ و نگهداری از اموال و حراست از امکانات و منابع موجود مرکز به استفاده از آن را همواره مورد نظر خواهیم داد.