آقای حسین گرگین پور

آقای حسین گرگین پور

رزومه کاری آقای حسین گرگین پور:

نام و نام خانوادگی:حسین گرگین پور
سمت:مشاورآموزشی
میزان تحصیلات:لیسانس 
رشته تحصیلی:آموزش ابتدایی
سابقه کاری:32سال

سرگروه آموزشی استان - مدرس کشوری ریاضی دوره ابتدایی - مدرس طرح توصیفی استان - داور استانی جشنواره های تدریس برتر 

عنواین : کسب رتبه اول و دوم جشنواره استانی الگو های برتر تدریس وحضور در جشنواره کشوری ، معلم نمونه استان در سال 1399 و معلم نمونه منطقه در سال 1382

گزارش تصویری