خانم فاطمه اژدری

خانم فاطمه اژدری

رزومه کاری خانم فاطمه اژدری:

نام و نام خانوادگی سیده فاطمه اژدری
سمت معلم پایه اول
میزان تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی روانشناسی
سابقه کاری ۱ سال

گزارش تصویری