خانم محبوبه صابرفرد

خانم محبوبه صابرفرد

رزومه کاری خانم محبوبه صابرفرد:

نام و نام خانوادگی محبوبه صابرفرد
سمت آموزگار
میزان تحصیلات کارشناسی و دانشجو ارشد
رشته تحصیلی زیست سلولی مولکولی شاخه ژنتیک
سابقه کاری 4سال

انتخاب به عنوان معلم نمونه سال تحصیلی 1400-1399 شهرستان دشتستان

 

گزارش تصویری