خانم ناهید مبارکی

خانم ناهید مبارکی

رزومه کاری خانم ناهید مبارکی:

نام و نام خانوادگی: ناهید مبارکی
سمت: آموزگار
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سابقه کاری: ۳سال

گزارش تصویری