خانم ناهید مبارکی

خانم ناهید مبارکی

ناهید مبارکی:
سمت: آموزگار پایه دوم
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی و روانشناسی
سابقه کاری: 5سال

گزارش تصویری