خانم مرضیه قنبری

خانم مرضیه قنبری

رزومه کاری خانم مرضیه قنبری:

نام و نام خانوادگی مرضیه قنبری
سمت آموزگار پایه سوم
میزان تحصیلات کارشناس ارتباط تصویری
رشته تحصیلی گرافیک
سابقه کاری ۴ سال مربی هنر پایه های اول تا ششم ابتدایی ۱ سال سابقه آموزگاری پایه سوم

گزارش تصویری