آقای سید محمود محمدی

رزومه کاری آقای سید محمود محمدی: 

نام و نام خانوادگي: سید محمود محمدی
سمت : مدیر پیش دبستانی و دبستان
میزان تحصیلات:كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی :فیزیولوژی
سابقه کاری:  19 سال