سید محمود محمدی

سید محمود محمدی

 
سید محمود محمدی
 مدیر و موسس کودکستان و دبستان علم و زندگی  و موسسه علم و ادب دشتستان
میزان تحصیلات:كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی :فیزیولوژی
سابقه کاری:  21 سال
عضو کارگروه کودکستان و دبستان شهرستان دشتستان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه علمی و کاربردی و دانشگاه فرهنگیان و مدرس دوره های ضمن خدمت
انتخاب به عنوان مدیر نمونه شهرستان دشتستان در سال تحصیلی 1400/1401 ، کارمند نمونه اداره ی آموزش و پرورشدر سال تحصیلی 1391/92

گزارش تصویری