خانم سپیده زلیخایی

خانم سپیده زلیخایی

 
سپیده زلیخائی

 مربی پیش دبستانی
میزان تحصیلات :  لیسانس
رشته تحصیلی :  تربیت مربی پیش دبستانی
سابقه کاری:10سال 
مدرس کلاس پژواک ، مدرس دوره ی مجازی پیش دبستانی و انتخاب به عنوان مدرس نمونه، نفر برگزیده در اجرای طرح کوچ

گزارش تصویری