خانم سپیده زلیخایی

رزومه خانم سپیده زلیخائی 

نام و نام خانوادگی : سپیده زلیخائی
سمت  : مربی پیش دبستانی
میزان تحصیلات :  لیسانس
رشته تحصیلی :  تربیت مربی پیش دبستانی
سابقه کاری:8سال